SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Sopeutuminen EU:n talouskuriin ja avoimiin sisämarkkinoihin
Elinkeinorakenteen muutos 1975-2008

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomen elinkeinorakenteen muutos helpotti sopeutumista EU:n yhteiseen
maatalouspolitiikkaan ja euroalueeseen. Vuonna 1975 alkutuotanto, josta
maa- ja metsätalous muodosti pääosan, kattoi yhtä suuren osuuden kuin
julkinen sektori, molemmat noin 15 prosenttia työvoimasta.
Vuoteen 2008 mennessä alkutuotannon
osuus työllisyydestä putosi noin viiteen
prosenttiin ja julkisen sektorin osuus
nousi 25 prosenttiin. Samalla palvelu-
alojen osuus muutenkin kasvoi
voimakkaasti.