SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Sopeutuminen EU:n talouskuriin ja avoimiin sisämarkkinoihin
Mukaan EU:n kaikkiin ytimiin

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Hallituksen taholta korostettiin, että rahaliiton jäsenyys
liittyi pyrkimyksiin mennä mukaan EU:n kaikkiin ”ytimiin”,
joissa tehtiin tärkeitä päätöksiä koko Euroopan osalta.
Euro-alueeseen liittyminen oli siis vahvasti ideologinen
päätös, jolla Suomi kytkettiin kiinteästi läntisen Euroopan
yhteyteen. Siten haettiin sekä taloudellista että turvallisuus-
poliittista vakautta. Ruotsin jääminen euroalueen ulkopuolelle
arvelutti kylläkin vientiteollisuutta, joka pelkäsi kruunun
mahdollisten kurssimuutoksien heikentävän kilpailukykyä,
kun Suomen valuutta oli sidottuna Euroopan keskuspankin
päätöksiin. Ne eivät välttämättä noudattelisi Suomelle
tärkeitä suhdanteita. Lähes vuosikymmenen kestänyt
nousukausi esti kuitenkin näiden ongelmien esilletulon.