SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Sopeutuminen EU:n talouskuriin ja avoimiin sisämarkkinoihin
Suomen talous ”eurokuntoon”

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomi tavoitteli EU-jäsenyyden myötä myös talous- ja rahaliiton jäsenyyttä, vaikka sen nopeaa toteutumista ei vielä 1990-luvun puolivälissä pidetty todennäköisenä. Vuosikymmenen lopulla kuitenkin taloutta muunnettiin ”eurokuntoon” rahaliiton lähentymiskriteerien mukaisesti, jolloin ongelmana oli erityisesti julkisen velan alentamistarve. Näissä toimissa onnistuttiin, joten Suomi liittyi ensimmäisten joukossa talous- ja rahaliiton viime vaiheeseen, johon sisältyi yhteisvaluutta euron käyttöönotto.