SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Nousu lamasta vientiteollisuuden voimin
Kilpailukykyä paremmaksi

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Ratkaisua kilpailukyvyn parantamiseksi haettiin ensi sijassa
korkean teknologian innovaatioista, joilla säilytettäisiin vaativat
työt Suomessa. Suomen Akatemian ohjelmissa korostettiin
tarvetta sopeutua globaalitalouteen tutkimus- ja kehitys-
toiminnalla, jolloin tärkeäksi nähtiin teollisten innovaatio-
prosessien ohella tutkia myös kansainvälisen talouskehityksen
yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tähän antoi pohjaa myös
globaalien riskien arviointi, jonka avulla pyrittiin määrittämään
tarpeita julkisen sektorin palvelurakenteen ja verotuksen
muutoksille. Erityisen tärkeäksi nähtiin koulutuksen järjestely,
mihin liittyi myös ulkomaisten asiantuntijoiden ja opiskelijoiden
 houkuttelu Suomeen. Uusia kehittämismahdollisuuksia
esitettiin etenkin palvelualoille.