SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Nousu lamasta vientiteollisuuden voimin
Globalisaation paineet

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Onnistuneen vientikelpoisten tuotteiden kehittelyn ja niiden kotimaisen
valmistuksen organisoinnin ansiosta Suomen talous oli hyvässä kunnossa
2000-luvulle tultaessa. Oli kuitenkin selvää, että yhä globalisoituvat
maailmanmarkkinat asettaisivat kilpailukyvyn pian ankaraan kokeeseen.
Ensimmäiseksi alkoivat teollisuuden matalan jalostusasteen työpaikat kadota
ulkomaille. Vaatetusteollisuudessa näin oli tapahtunut, mutta nyt uhkana
oli elektroniikkateollisuuden komponenttien valmistuksen käyminen
kannattamattomaksi suomalaisella kulujen tasolla.