SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Nousu lamasta vientiteollisuuden voimin
Markan kurssi jousti

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Oma valuutta oli kansallisin toimin vielä ohjailtavissa, joskin oli jo päätetty
sopeutumisesta Euroopan yhteisön rahapolitiikkaan, eikä myöskään maailmalta
tulevia valuuttakurssipaineita voitu estää. Valuutta oli totuttu devalvoimaan viennin
tukemisen vaatiessa, mutta pienen valuutan kiinteän kurssin puolustaminen osoittautui
entistä vaikeammaksi, kun talouden perusta muuten horjui ja ulkomaisen lainanoton
tarve kasvoi kilpaa korkojen kanssa. Ratkaisuksi ongelmaan löydettiin lopulta
markan arvon päästäminen kellumaan, jolloin markkinat päättivät sen
kurssista. Tämä osoittautui vientiteollisuuden etuja palvelevaksi sekä
muutenkin hyväksytyksi ja toimivaksi järjestelyksi, joten vähitellen
rahoituskriisi saatiin hallintaan.