SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Sopeutuminen globaalitalouteen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Nousu lamasta vientiteollisuuden voimin
Säädellystä taloudesta vapaakauppaan

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomi joutui 1990-luvun alussa talouskriisiin vielä
perustaltaan kylmän sodan oloihin muokkaantuneella
talouden rakenteella, joka vain lakkasi toimimasta uudessa
tilanteessa. Vaikka rahamarkkinoita oli vapautettu, monet
valtiollisen ohjailun ja sääntelyn piirteet silti vielä vallitsivat.
Vapaakauppa Euroopan yhteisön piirissä oli toistaiseksi
ulotettu koskemaan vain teollisuustuotteita, joten sen
ulkopuolella toimi suuri osa kansantaloudesta.