EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
EU:n voima yhteisöllisyydessä

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unionin voima on yhteisöllisyydessä ja keinojen laaja-alaisuudessa. Voimakkaan johtovaltion puuttuminen pakottaa tekemään kompromisseja, eikä tärkeitä kannata yrittää myöskään sanella äänestäjien päiden yli. Unionin päätöksenteon hajanaisuus ja eri maiden intressien poikkeavuudet eivät salli EU:lle voiman käyttöä perinteisen suurvallan tapaan. On turvauduttava rauhanomaisempiin keinoihin, joiden käyttö vie aikaa mutta takaa pysyvämpiä tuloksia.