EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
Lissabonin sopimus

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Uuden (Lissabonin) perussopimuksen mukaan
EU:sta ei tehdä liittovaltiota tai yhtenäistä
suurvaltaa, vaan sillä halutaan säilyttää
yhtäaikaisesti sekä talousyhteisön että
poliittisen valtioliiton luonne. Pyrkimys on
tehostaa ulkosuhdehallintoa ja siihen liittyen
yhdistää ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden
ylläpitovastuita. Talousongelmien laajennuttua
talous- ja rahaliittoa sekä yhteisvaluutta euroa
koskevaksi rahoituskriisiksi Euroopan unionin
kyky vaikuttaa yhtenäisenä toimijana on
joutunut kovalle koetukselle. Samalla läntisen
ja itäisen Euroopan taloudellisen sekä Välimeren
alueen erot ovat taas kasvamaan päin, mikä
näkyy myös pyrkimyksenä lisätä Saksan, Ranskan
ja Iso-Britannian keskinäistä yhteistyötä
päätöksenteossa.