EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
Maailmanpolitiikan painopiste siirtynyt

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan yleistilanteen rauhoittuessa
maailmanpolitiikan painopiste on jo
siirtynyt muualle. Suuri kysymys kuuluu:
Kuinka läntinen Eurooppa sopeutuu
maailman uusien valtakeskusten syntyyn
ja erityisesti Aasian nousuun? Esimerkkinä
ongelmista Euroopan unionille ja Natolle
on ollut suhtautuminen Georgian ja
Venäjän väliseen konfliktiin, joka kesällä
2008 kärjistyi sodaksi. Maantieteellisesti tuo
alue sijaitsee kaukana läntisestä Euroopasta,
Aasian rajaseudulla, joka kuuluu samaan
konfliktivyöhykkeeseen kuin Irak, Iran,
Afganistan ja Pakistan.