EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
Naton toiminnan laajennus Euroopan ulkopuolelle

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Pohjois-Atlantin liitto perustettiin vuonna
1949 Länsi-Euroopan puolustamiseksi
mahdollista idästä tulevaa hyökkäystä
vastaan. Silloin Yhdysvallat asettui
Eurooppaan asevoimillaan ikään kuin
pitkään asemasotaan Neuvostoliittoa
vastaan. Euroopassa tämä tilanne on jo
päättynyt jo 20 vuotta sitten, mutta
Aasiassa, etenkin Koreassa ja Japanissa,
samanlainen asetelma yhä jossain
määrin jatkuu. Yhdysvallat on
vuorostaan pyytänyt liittolaisiaan
tulemaan avuksi Lähi-idän ja Aasian
kriisinhallintatoimiin, ja Naton organisaatiokin
kytkettiin näihin hankkeisiin, kun
puolustustehtävä Euroopassa näytti jo
loppuneen. Yhdysvaltojen eurooppalaisten
liittolaisten motivaatio uuteen rooliinsa ei
kuitenkaan ole kovin vahva, varsinkin kun
talousvaikeudet pakottavat karsimaan
kustannuksia.