EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
EU:n ja Naton laajenemisen eroavuudet

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Kun EU:n laajennus on totaalista valtioiden ja
yhteiskuntien integroimista, sotilasliitto Naton
laajentumiseen on liittynyt toisenlaisia kysymyksiä.
Ne koskevat erityisesti Yhdysvaltojen roolia
Euroopassa ja suhteita Venäjään myös Aasian
suunnalla. Euroopan unionilla ja Natolla on näissä
asioissa ratkaisevia lähtökohtien ja intressien eroja,
joskin myös paljon yhteisiä etuja.