EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
Uusia jakolinjoja

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unionin laajentuminen ja tiivistäminen
merkitsee myös blokkiutumista uusine
jakolinjoineen nimenomaan suhteessa
itään, ellei rajoille kyetä muodostamaan
“ohennusvyöhykkeitä” tai toimivia
liitännäisjäsenyyksiä, kuten aikoinaan
komission puheenjohtaja Jacques Delors
esitti tehtäväksi alkuperäisen Euroopan
yhteisön naapureiden kanssa. Suhtautuminen
Turkin ja Ukrainan jäsenyyteen määrittää
selvästi Euroopan unionin rajoja,
puhumattakaan suhteesta Venäjään.