EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
EU:n itälaajennus ongelmana

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Myös EU:n laajentuminen Keski-Euroopassa Puolaan,
Tshekin tasavaltaan, Slovakiaan, Unkariin ja Baltian
maihin oli vielä verraten kivutonta niiden läheisyyden ja,
 Puolaa lukuun ottamatta, pienen koon vuoksi. Erityisesti
Saksan teollisuus sai itänaapuristosta hyvän markkina-alueen
 ja työvoimareservin. Myöskään Välimeren alueen
pienten maiden liittyminen unioniin ei aiheuttanut
suuria periaatteellisia kiistoja. Niitä syntyi sen sijaan jo
Balkanin suurempien maiden osalta ja erityisesti
Turkin jäsenyyskysymyksestä.