EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
EU:n laajentuminen

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Yhteistyön sävyttämässä ilmapiirissä 1990-luvulla oli vielä
verraten helppoa luvata Euroopan unionin laajentamista ja
”viimeistenkin raja-aitojen poistamista”, kuten sanonta kuului.
Unionin ensimmäinen laajennuskierros oli helppo, sillä jäseniksi
vuonna 1995 liittyi kolme rikasta Efta-maata, Itävalta, Ruotsi ja
Suomi, jotka olivat jo vähitellen ehtineet sopeutua yhteiseen
vapaakauppa-alueeseen. Vanhojen EU-maiden ei tarvinnut
tukea niitä rakennerahastoista, kuten oli tuettu edellisen
vuosikymmenen laajennuksissa Espanjaa, Portugalia, Irlantia ja
Kreikkaa. Silloinkin laajennus tapahtui vähitellen, joten
taloudellinen rasitus ei muodostunut suureksi.