EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
Euroopan integraatio

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Kuitenkin piilevänä vaikutti kysymys siitä, halusivatko
länsieurooppalaiset todella köyhän Itä-Euroopan
maiden asukkaiden tulevan jakamaan rikkauksiaan.
Kylmän sodan aikana blokkijako oli siirtänyt tämän
ongelman käsittelyn tuonnemmaksi, mutta
1990-luvulla siihen oli aika hakea vastauksia.
Integraatiohuumassa noiden perimmäisten
kysymysten pohtiminen jäi kuitenkin
pintapuoliseksi, joten vasta 2000-luvun
puolella Euroopan unionin tulevaisuutta
koskevat ongelmat nousivat selkeämmin esille.