EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
Talousajattelu ”uudessa Euroopassa”

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa nähtiin
länsieurooppalaisten maiden perustama
Euroopan unioni tulevaisuuden mahdollisuutena
palauttaa maanosalle yhtenäisyys ja vahva asema
maailmassa. Näiden hankkeiden riskejä ei mielellään
pohdittu julkisuudessa. Myös geopoliittista ajattelua
pidettiin vanhentuneena ”uudessa Euroopassa”
ottamatta huomioon, että geopolitiikan käsite oli
myös laajentunut viime vuosisadan alun käytännöistä
tarkoittamaan lähinnä maantieteellisten tekijöiden
ottamista huomioon politiikassa. Muotiin oli tullut
korostaa ”geo-ekonomiaa” eli talouden
maantieteellisiä perusteita politiikan sijaan.