EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
Eurooppa keskipisteenä 1900-luvulla

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Suuret konfliktit 1900-luvulla, kaksi maailmansotaa ja
kylmä sota, painottuivat Eurooppaan. Kylmän sodan
jälkeisen vuosikymmenen aikana maailmanpolitiikan
huomio aluksi keskittyi edelleen Euroopan tapahtumiin,
kun blokkijaon purkautumista pyrittiin hallitsemaan
kansainvälisten instituutioiden ja organisaatioiden
avulla sekä valtioiden välisellä yhteistyöllä.
Yhteistyöhenkinen politiikka tuottikin myönteisiä
tuloksia, sillä kylmän sodan asetelmat Euroopasta
saatiin puretuksi rauhanomaisesti, lukuun ottamatta
Jugoslavian hajoamista. Maanosan tilanne
kokonaisuutena katsottuna on sitten vakiintunut.