EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
Eurooppalaiset siirtomaavallat

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan vaikutusvalta maailmassa
oli laajimmillaan 1800-luvun lopulla,
kun Brittiläinen imperiumi, Ranska,
Venäjä ja Saksa monen pienemmän
maan ohella alistivat lähes koko
maailman valtansa alle. Eurooppalaisiin
siirtomaavaltoihin voitiin laajasti tulkiten
lukea myös Yhdysvallat, koska sielläkin
eurooppalainen väestö oli saanut
ehdottoman vallan. Toisaalta
latinalaisessa Amerikassa monet
siirtomaat olivat jo itsenäistyneet
Espanjan ja Portugalin vallasta.