EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan rajojen ja mahdollisuuksien etsintää
Geopoliittinen näkökulma

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Ajateltaessa Eurooppaa geopoliittisena käsitteenä on
tarpeen pohtia myös maanosan maantieteellistä ja
historiallista rajaamista. Käsitys Euroopasta on eri
aikoina ollut hyvinkin paljon nykyisestä poikkeavaa,
ja tulevaisuudessa voi jälleen syntyä uusia tapoja
mieltää Euroopan aluetta ja eurooppalaisuutta.