EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Eurooppalainen kulttuuri voimavarana
Kulttuuri voimavarana

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Eurooppalainen yliopistoperinne ja myös muu koulutus ovat laadultaan
esikuvina koko maailmassa. Yhdysvalloissa on enemmän
”huippuyliopistoja”, ja tekninen koulutus on Aasiassa
nykyisin tehokasta ja paljon laajempaa, mutta
eurooppalainen koulutusjärjestelmä on edelleen
ylivoimainen kattavuutensa ja monipuolisuutensa
vuoksi. Se on ehkä paras kilpailutekijä myös talouden alalla.

Maailman muutoksen keskellä Euroopan kulttuuriarvoista
on saatavissa suurin hyöty, kun ne opitaan tuntemaan ja
niitä hyödynnetään myönteisellä tavalla. ”Kulttuurinen
 ristiretkiajattelu” ei enää voi onnistua, sillä pakkosyötön
yrityksen saavat vastaansa voimakkaita reaktioita.
Kulttuuri voimavarana on hyödynnettävissä
parhaiten avaamalla se vapaalle kilpailulle
maailman muiden kulttuurien kanssa. Sellaisessa
asetelmassa Euroopalla on erinomaisen hyvät
lähtökohdat ajallisesti  pitkälle ulottuneen ja
laajalle levinneen kulttuurisen perintönsä vuoksi.