EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Eurooppalainen kulttuuri voimavarana
Eurooppalaiset arvot

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat
laatineet monia ohjelmia, joissa pyritään
vahvistamaan tai ylläpitämään ”eurooppalaisia
arvoja”, jotka laajasti tulkiten voidaan käsittää
myös yhteiseksi kulttuuriksi. Pyrkimys noiden
arvojen edistämiseen on osa eurooppalaista
identiteettiä ja yhteisöllisyyttä, jota voidaan
pitää merkittävänä voimavarana. Sellaisen
kulttuurin puute voi pahimmassa tapauksessa
tuottaa vakavaa yhteiskunnallista
levottomuutta ja jopa hajottaa valtioita.

Konkreettisesti eurooppalaisen kulttuurin
voima näkyy lisääntyvänä kulttuurimatkailijoiden
tulona Eurooppaan ja erilaisten kulttuuri-
tuotteiden kaupallisena hintana maailman-
markkinoilla. Esimerkiksi kiinalaiset tekevät
sijoituksia Euroopan matkailukohteisiin lähinnä
juuri kulttuuriarvojen vuoksi.