EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Eurooppalainen kulttuuri voimavarana
Euroopasta maailmankulttuuriksi

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Eurooppalainen kulttuuri vahvistui ja levisi koko maailman
kattavaksi löytöretkien jälkeen siirtomaavallan myötä.
Voimasuhteiden muuttuessa eurooppalaiset valtiot ovat
joutuneet perääntymään maailmalta mutta ovat laajoille
alueille jättäneet syvän kulttuurisen vaikutuksen. Yleisesti sitä
on pidetty myönteisenä asiana, mutta voidaan myös pohtia,
mitä seuraa eurooppalaisen kulttuurin muuttumisesta paljolti
maailmankulttuuriksi, jota yhä harvemmat kohta tunnistavat
nimenomaan eurooppalaiseksi.

Lähes kaikissa arvioissa kulttuuri on todettu merkittäväksi
voimavaraksi myös taloudelle ja politiikalle. Sen täsmällisen
laadun ja arvon määrittely on erittäin vaikeaa, mutta jokaisella
eurooppalaisella lienee ainakin pääpiirteinen käsitys
kulttuurinsa luonteesta.