EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Itämeren alueen turvallisuustilanne
Pohjoismainen yhteistyö

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Ratkaisuna asevoimien kustannusten kohoamisen ongelmaan
on ehdotettu pohjoismaisen yhteistyön tehostamista.
Yhteistoimintakohteita on löydetty paljon, mutta niiden
käytännön toteutus on silti epävarmaa. Kun esimerkiksi
Ruotsi yritti myydä modernisoituja JAS-hävittäjiä Norjalle,
ruotsalaislehtien mukaan tarjous hylättiin kyseenalaisin
perustein. Samantapaisia vaikeuksia ovat kokeneet
suomalaiset pyrkiessään Ruotsin markkinoille. On kuitenkin
nähtävissä, että pohjoismaiden kesken saadaan
aikaan uudenlaista sotilaallisen koulutuksen ja
hankintojen sekä alueiden valvonnan yhteistyötä.
Lisäksi siviilialoilla on kaikki mahdollisuudet pohjoismaisen
ja Itämeren alueen yhteistyön tehostamiseen.