EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Itämeren alueen turvallisuustilanne
Tanska

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Pohjoismaista Tanska on läpikäynyt perusteellisimman muutoksen.
Oman alueen puolustuskyvystä on siellä luovuttu, koska
hyökkäyksen uhkaa ei koeta. Tanska on aktivoinut sotilastoimiaan
kaukaisilla alueilla Yhdysvaltojen
apujoukkona, näkyvimmin
osallistumalla taisteluihin Irakissa
 ja Afganistanissa. Tanskalaiset
eivät sen sijaan ole osallistuneet
Euroopan unionin sotilaalliseen
toimintaan eivätkä pohjoismaiseen
puolustusyhteistyöhön.