EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan turvallisuus
Sisäinen turvallisuus

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Sisäisen turvallisuuden ylläpito on EU:n piirissä noussut
keskeiseen asemaan. Tähän kuuluu myös
suojautuminen muualta tulevaa terrorismia
vastaan. Yhteistyö EU:n sisällä ja naapurimaiden
kanssa on välttämätöntä myös kansainvälisen
rikollisuuden torjunnassa ja erilaisiin onnettomuus-
tilanteisiin varautumisessa. Euroopan unionilla
on näissä asioissa selkeä rooli normien määrittäjänä
ja yhteistyön organisoijana, joskin poliittisten
päättäjien kansalliset ennakkoluulot ja turvallisuus-
organisaatioiden konservatiivisuus haittaavat
edelleen yhteistyötä.