EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan turvallisuus
Siviilikriisinhallinta

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Lienee siis selvää, etteivät mahdollisuudet ulottaa Euroopan
unionin sotilaallista kriisinhallintaa Aasiaan tai Tyynen
meren alueelle ole tulevaisuudessa kovinkaan suuret,
mutta se ei estä taloudellisten suhteiden ylläpitoa
Aasian voimistuvien talousmahtien suuntaan ja
osallistumista siviilimäiseen kriisinhallintaan ja
luonnononnettomuuksien aiheuttamien
vahinkojen lieventämiseen.