EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan turvallisuus
Kriisinhallinta

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Myös sotilaallisen kriisinhallintakyvyn tehostamiseen
suhtaudutaan länsieurooppalaisissa EU- ja Nato-maissa
entistä pidättyvämmin. Kokemukset Irakista ja
Afganistanista ovat osoittaneet voimavarojen
rajallisuuden, joten uusiin vastaaviin hankkeisiin
maanosan ulkopuolelle ei ole halukkuutta.
Euroopan unionin piirissä ollaan valmiimpia
tehostamaan siviilimäisiä konfliktien ja kriisien
hallintatoimia, joihin kuuluu myös poliittisen ja
taloudellisen vakauden edistäminen perinteisellä
kehitysyhteistyöllä. Samalla toimintaa pyritään
entistä tarkemmin rajoittamaan Eurooppaan
ja lähialueille, Afrikka ja latinalainen Amerikka
mukaan lukien.