EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan turvallisuus
Ei tarvetta yhteiselle puolustukselle

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

EU-maiden sotilaallista voimaa ja tehokkuutta
on usein vähätelty erityisesti Yhdysvalloissa
julkaistuissa arvioissa lähinnä interventiokyvyn
puutteiden vuoksi. Oman alueen
puolustamiseen voimat riittävät hyvin,
eikä läntistä Eurooppaa vaarantavia
sotilaallisia uhkia ole näköpiirissä. Siksi ei
myöskään ole nähty tarvetta ryhtyä
luomaan yhteistä puolustusta tai
muuten ryhtyä alueen puolustuskyvyn
tehostamistoimiin. Päinvastoin,
useimmissa EU-maissa ollaan selvästi
supistamassa puolustusmäärärahoja
2010-luvulla.