EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan väestörakenne ja maahanmuuttopolitiikka
EU:n maahanmuuttopolitiikka

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unionin piirissä on kehitetty ohjelmia ennustettavissa olevan väestökehityksen ongelmien pienentämiseksi, mutta viime kädessä valtiot vastaavat sosiaalipolitiikastaan. Yhteisillä tutkimuksilla ja ohjeistuksilla voidaan valtioita ohjata edullisiksi nähtyihin ratkaisuihin, mutta unionin toimivaltaa tuskin on mahdollista ja tarpeellista lisätä näissä asioissa, sillä vaara kansalaisten vastustavista reaktioista on aivan ilmeinen.

Nykyisin on jo koko unionin alueella havaittavissa
merkkejä asenteiden kiristymisestä maahanmuuttajia
kohtaan, joten maahanmuuttopolitiikan keinoista
on odotettavissa vain vähäistä apua väestö-
ongelmaan. Silti pidetään hyödyllisenä käyttää
myös siirtolaisuutta apuna väestörakenteen
vinoutuman korjaamisessa.