EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan väestörakenne ja maahanmuuttopolitiikka
Ongelmien ratkaisukeinoja

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Väestön ikääntyminen tuottaa kasvupaineita julkisiin menoihin ja
heikentää talouden ja sosiaaliturvan toimivuutta siinä määrin, että
vaikutuksia on pyrittävä lieventämään kaikin keinoin. Niihin kuuluvat
lähinnä perhepoliittiset, lapsimääriä lisäävät toimet sekä työssäoloajan
kasvattaminen. Myös maahanmuuttoa suosimalla voidaan väestö-
kehityksen ongelmia jossain määrin lieventää. On kuitenkin varauduttava
siihen, että mainitut haitat pahenevat ja siitä seuraa vakavia yhteiskunnallisia
häiriöitä.