EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan väestörakenne ja maahanmuuttopolitiikka
Väestö vanhenee

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unionin kokonaisväkiluku noin 500 miljoonaa vähenee ennusteiden mukaan lähivuosikymmenten aikana jonkin verran, mutta väestön koostumus muuttuu dramaattisesti. Siihen vaikuttaa eliniän selvä pidentyminen, jota ei voida korvata maahanmuuton suosimisellakaan. Työikäisen väestön (15–64-vuotiaiden) määrä EU:ssa vähenee lähes 50 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä. Silloin vain puolet väestöstä olisi työikäisiä. Muutos tähän suuntaan on voimakas jo ensi vuosikymmenellä, kun sodanjälkeiset suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle.