EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan väestörakenne ja maahanmuuttopolitiikka
Euroopan väestöosuus pienenee

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan tulevaisuutta koskevissa arvioissa hyvin keskeisellä
sijalla on kysymys väestörakenteesta ja sen vaikutuksista
maanosan talouden suorituskykyyn. Suhteessa muihin
maanosiin Euroopan väestön määrä jatkuvasti
pienenee ja ikärakenne käy työvoimapoliittisesti
epäedulliseksi.

Vielä 1950-luvulla Euroopassa asui noin 30 prosenttia
maapallon asukkaista, ja nykyisin eurooppalaisia on noin
15 prosenttia. Vuonna 2050 arvioidaan Euroopan
väkiluvun olevan enää 12 prosenttia koko maailman
väestöstä. Vastaavasti kehitys Afrikassa on kulkemassa
aivan toiseen suuntaan: 1950-luvulla afrikkalaisia oli
9 prosenttia, nyt 14 ja vuonna 2050 arviolta
22 prosenttia maailman kokonaisväestöstä.