EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Energiansaannin turvaaminen
Infrastruktuurin parantamishankkeet

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Kansallisten ja kansainvälisten kaupallisten energianhankkeiden ohella myös Euroopan unioni on pyrkinyt vaikuttamaan muun muassa kaasuputkiston rakentamiseen Kaspianmeren alueelta Eurooppaan. Lisäksi EU parantaa voimansiirtolinjoja ja putkistoja, joita pitkin sähkö, kaasu ja öljy siirtyvät kuluttajien käyttöön, ja saatavuutta edistää myös kilpailun vapauttaminen. Lisäksi EU:n energiastrategiassa painotetaan investointeja energiatehokkuuteen.

Energian saannin turvaaminen on monissa arvioissa todettu yhä tärkeämmäksi tulevaisuuden tehtäväksi, mutta siihen liittyviä poliittisia toimia on vaikea saada ylikansallisen päätöksenteon piiriin. Vaikka valtiot pyrkivät varmistamaan energian saantinsa, tällä myös Euroopan unionilla on tärkeä joskin vielä verraten hahmottumaton rooli.