EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Energiansaannin turvaaminen
Ilmastopolitiikassa edelläkävijä

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unionissa hyväksyttiin vuonna 2008 laaja
ohjelma, jolla vähennetään energian käytöstä
aiheutuvaa ilmaston lämpenemistä ja turvataan
energiansaantia. EU pyrkii saavuttamaan johtavan
aseman maailmassa uusiutuvien energialähteiden
ja vähäpäästöisen teknologian alalla. Energia-
politiikan perustana on EU:n sitoumus vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoden
1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Tavoitteeseen pyritään pääasiassa
edistämällä uusiutuvien energialähteiden
käyttöä ja vähentämällä energiankulutusta.