EUROOPAN NÄKYMÄT  - Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Energiansaannin turvaaminen
Riippuvuus tuontienergiasta

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unionin maista useimmat ovat riippuvia tuontienergiasta.
Unionin energiapolitiikan tärkeänä tavoitteena on vähentää
riippuvuutta kaasun ja öljyn tuonnista sekä suojata taloutta
energian hintojen heilahtelujen ja energiavarantojen
epävarmuuden vaikutuksilta. Yli puolet kulutetusta
energiasta on tuotu unionin ulkopuolelta, ja tuonti-
energian osuus kasvaa koko ajan. Siitä suuri osa
saadaan Venäjältä, jonka kiistat kauttakulkumaiden
kanssa ovat viime vuosina välillä haitanneet toimituksia.

Öljy- ja kaasutoimituksia seurataan EU:ssa entistä
tarkemmin ja varaudutaan myös hätätilanteisiin.
EU-mailla on öljyn varmuusvarastoja ja niiden
käytöstä monia sopimuksia, mutta on tullut
tarve selventää, missä tilanteissa ja miten
varastoja voidaan käyttää. Unionin
toimivalta energia-asioissa on yhä
paljolti määrittelemättä.