Maailman muutos ja Suomi  -  EUROOPAN NÄKYMÄT

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset
 
Riippuvuus tuontienergiasta | Ilmastopolitiikassa edelläkävijä | Infrastruktuurin parantamishankkeet | Euroopan väestöosuus pienenee | Väestö vanhenee | Ongelmien ratkaisukeinoja | EU:n maahanmuuttopolitiikka | Ei tarvetta yhteiselle puolustukselle | Kriisinhallinta | Siviilikriisinhallinta | Sisäinen turvallisuus | Asevoimia supistettiin | Tanska | Ruotsi | Pohjoismainen yhteistyö | Euroopasta maailmankulttuuriksi | Eurooppalaiset arvot | Kulttuuri voimavarana | Geopoliittinen näkökulma | Eurooppalaiset siirtomaavallat | Yhdysvaltojen nousu | Eurooppa keskipisteenä 1900-luvulla | Talousajattelu ”uudessa Euroopassa” | Euroopan integraatio | EU:n laajentuminen | EU:n itälaajennus ongelmana | Uusia jakolinjoja | EU:n ja Naton laajenemisen eroavuudet | Naton toiminnan laajennus Euroopan ulkopuolelle | Maailmanpolitiikan painopiste siirtynyt | Lissabonin sopimus | EU:n voima yhteisöllisyydessä