EUROOPAN NÄKYMÄT  - Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Talouden ja ympäristönsuojelun ratkaiseva merkitys
Ympäristön saastuminen

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Lopulta ehkä ratkaisevimmin Venäjän tulevaisuuteen vaikuttaa
ympäristön saastumisesta aiheutuvien ongelmien saaminen
hallintaan sekä omalla että lähialueilla. Neuvostoliiton jäljiltä
jäi perinnöksi monia alueita, joilla ympäristö oli saastunut
terveydelle vaaralliseksi, puhumattakaan perustavista
ongelmista, joita on liittynyt kaupunkien ja teollisuus-
keskittymien saastumiseen. Näiden korjaaminen vaatii
merkittäviä taloudellisia uhrauksia ja myös asenteiden
muutosta.