EUROOPAN NÄKYMÄT  - Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Talouden ja ympäristönsuojelun ratkaiseva merkitys
Väestöongelma

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Talouden ja yhteiskuntakehityksen riskeihin kuuluu myös väestön
määrän supistuminen ja sairastelu. Ympäristön saastuminen
heikentää myös merkittävästi väestön terveydentilaa.
Monien yhteiskunnallisten ongelmien kasautuminen on
vaikuttanut siihen, että Venäjän väestö on vähentynyt
vuoden 1990 lähtöluvusta, lähes 150 miljoonasta
vuonna 2010 noin 143 miljoonaan, ja negatiivisen
kehityksen ennustetaan jatkuvan siten, että
väkiluku vuonna 2020 olisi arviolta 130-140
miljoonan luokkaa.

Väestökehityksen ja siihen liittyen työvoiman
saatavuuden kääntäminen positiiviseksi
vaatisi terveydenhoitojärjestelmään suuria
parannuksia. Niitä ei kuitenkaan ole
näkyvillä, eivätkä tuloksia ole nopeasti
aikaansaatavissa.