EUROOPAN NÄKYMÄT  - Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Talouden ja ympäristönsuojelun ratkaiseva merkitys
Sidonnaisuus raaka-aineisiin ja energiaan

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Venäjän talouden kasvu oli 2000-luvun alussa nopeaa, vuodessa noin 5-8 prosenttia. Vuonna 2009 maailmantalouden
kasvun pysähtyminen alensi tuntuvasti raaka-aineiden hintoja, jolloin Venäjän tuotannon arvo laski yli seitsemän prosenttia. Seuraavana vuonna raaka-aineiden hinnannousun myötä Venäjän talous alkoi jälleen kasvaa.

Vahva sidonnaisuus raaka-aineiden ja erityisesti energian tuotantoon
on Venäjän talouden pahimpia ongelmia, ja osoittaa suuren
riippuvuuden niiden vientikaupasta ja sitä kautta maailman-
talouden suhdanteista. Yritykset tuotannon monipuolisuuden
lisäämiseksi ovat toistaiseksi olleet tehottomia.