EUROOPAN NÄKYMÄT  - Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Venäjän turvallisuus- ja sotilaspolitiikan uudistushankkeet
Entistä pienemmät mutta notkeammat joukot

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Asevoimien rakenteellinen reformi sai vauhtia Georgian
sodan kokemuksista 2008, kun asevoimien valmius
nopeaan toimintaan osoittautui heikoksi. Reformilla
tähdätään entistä pienempien mutta notkeampien
asevoimien rakentamiseen aikaisemman massa-armeijan
tilalle. Sotilaspiirien määrä supistettiin vuonna 2010
kuudesta neljään, jolloin muun muassa Leningradin
sotilaspiiri yhdistettiin Moskovan sotilaspiiriin. Samalla
suuri määrä vanhempaa päällystöä korvataan
nuoremmilla. Talousongelmien vuoksi ja hankintojen
toteutuksen aikataulut ovat jatkuvasti hidastuneet, ja
odotettavissa, että laajojen uudistusten läpivieminen
kestää ehkä vuosikymmenen ajan.