EUROOPAN NÄKYMÄT  - Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Venäjän turvallisuus- ja sotilaspolitiikan uudistushankkeet
Asevoimien reformi

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Venäjän asevoimien kokonaisvahvuus on noin miljoona sotilasta. Maavoimissa
on noin 400 000 sotilasta, joista asevelvollisten määrä on hieman alle puolet.
Maavoimien toiminnan painopiste pysynee Kaukasian ja Keski-Aasian suunnilla.
Ei ole myöskään havaittu merkkejä siitä, että Venäjä alkaisi jälleen rakentaa
Neuvostoliitolle tyypillisiä, suurhyökkäykseen kykeneviä maavoimia. Siihen ei ole
strategisia syitä eikä budjettivaroja. Maavoimien toiminnallinen painopiste on
etelässä, vaikka asevoimien aktiivisuutta palautetaan vähitellen myös
Jäämeren alueille. Laivastoa modernisoidaan erityisesti Tyynenmeren suunnalla,
mutta myös Mustanmeren laivasto on tärkeällä sijalla.