EUROOPAN NÄKYMÄT  - Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Venäjän turvallisuus- ja sotilaspolitiikan uudistushankkeet
Sotilasbudjettia kasvatetaan

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Venäjän asevoimilla on edelleen paljon Neuvostoliitolta
periytynyttä varustusta, joka kuitenkin vähitellen kuluu
loppuun tai muuten vanhenee. Useita uudistusohjelmia
on tehty ja sotilasbudjettia on kasvatettu, mutta
varustuksen pääosan uusiminen on ollut vähäistä.
Käyvin hinnoin laskettuna Venäjän puolustusmenot
kasvoivat vuosina 2003-2008 noin 70 prosenttia.
Venäjän budjetoidut puolustusmenot vuonna 2010
olivat vastikearvoltaan 36 miljardia US-dollaria, ja
lisättynä eräillä oheiskuluilla ja budjetin ulkopuolisilla
menoilla ne kattoivat noin neljän prosentin osuuden
bruttokansantuotteesta.