EUROOPAN NÄKYMÄT  - Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Venäjän turvallisuus- ja sotilaspolitiikan uudistushankkeet
Sotilasmenot

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto rakensi suuret
asevoimat käyttäen lähes 20 prosenttia
tuotannostaan sotilastarkoituksiin. Venäjän
voimavarat heikkenivät 1990-luvulla
Neuvostoliittoon verrattuna noin puoleen,
ja sotilasalalla lasku oli vieläkin jyrkempi.
Venäjä käytti silloin sotilasmenoihin vain
viisi prosenttia Neuvostoliiton aikaisesta
tasosta, eikä sotavarustusta uudistettu
juuri lainkaan.