EUROOPAN NÄKYMÄT  - Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

 Presidentti Putinin kausi: hallinnon keskittäminen
”Kaksipäisen kotkan” hallinto

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Vladimir Putin pysyi myös pääministerinä voimakkaana
vallankäyttäjänä, mutta hän ei pyrkinyt heikentämään
Venäjän presidentin valta-asemaa, joka perustuslain
mukaan on vahva. Useiden tarkkailijoiden hämmästykseksi
tällainen ”kaksipäisen kotkan” hallinto on toiminut hyvin.
Kummallekin vakiintui nopeasti oma rooli, jonka puitteissa
heillä on ollut myös erilaisia painotuksia etenkin sisäpolitiikan
kysymyksissä. Medvedev on edustanut liberaalimpaa
poliittista ja taloudellista ajattelua, kun taas Putin on
jatkanut voimapoliittisia linjanvetojaan. Venäjän
ulkopolitiikkaan tai hallinnon ja talouden perusrakenteisiin
näillä painotuseroilla ei ole ollut näkyvää vaikutusta.