EUROOPAN NÄKYMÄT  - Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Presidentti Putinin kausi: hallinnon keskittäminen
Energiatuotanto valtion omistukseen

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Talouspolitiikalle Putinin presidenttikausilla (2000-2008) oli leimaa-
antavaa pyrkimys päätösvallan keskittämiseen suurille, valtion
omistuksessa oleville yhtiöille erityisesti energia-alalla. Raaka-
aineiden korkea hintataso tuotti tuloja Venäjän valtion
kassaan ja rikastutti vähitellen myös keskiluokkaa. Valtion
velat maksettiin pois nopeaan tahtiin, ja Venäjällä oli
tiukan budjettikurin vuoksi varaa myös ulkomaisiin
sijoituksiin. Talouden yksipuolisuus jäi kuitenkin
vaivaamaan, mistä seurasi herkkyys suhdanteiden
vaihtelulle.