EUROOPAN NÄKYMÄT  - Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Presidentti Putinin kausi: hallinnon keskittäminen
Ulkopolitiikka aluksi varovaista

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Ulkopolitiikassa Putin oli aluksi varovainen. Vaikka hän vastusti
näyttävästi Irakin sotaa yhdessä Saksan ja Ranskan johtajien kanssa,
suhteet Yhdysvaltoihin pysyivät verraten hyvinä. Tähän vaikutti Putinin
syksyllä 2001 antama tuki presidentti Bushin julistamalle ”sodalle terrorismia
vastaan”. Vastaavasti Bush antoi tukensa Venäjän johdon toimille
muslimiterrorismia vastaan, mihin luettiin myös Tshetsheniassa käyty sota.

Vähitellen Putin kovensi asennetta läntisiä, Natoon liittyneitä tai sen
jäseneksi pyrkiviä naapurimaita kohtaan. Konflikti Georgian ja Ukrainan
kanssa kärjistyi vuodesta 2004 alkaen useiden erimielisyyksien vuoksi. Samalla
Putin pyrki lähentämään Venäjän suhteita Kiinaan ja Keski-Aasian entisiin
neuvostotasavaltoihin. Venäjän hallituksen pelkona oli separatismin
leviäminen Venäjän eteläosissa tai lännen ideologinen ja  poliittinen
vyörytys, kuten oli havaittu
käyneen juuri Georgian ja
Ukrainan vaaleissa. Niiden
yhteydessä valtaan nousivat
selvästi länsimieliset ja
Venäjään torjuvasti
suhtautuneet johtajat.