EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton asema Euroopassa
Naton ja Venäjän neuvosto

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Lissabonissa syksyllä 2010 pidetyssä Naton ja
Venäjän neuvoston kokouksessa sovittiin
yleisesti suhteiden parantamisesta. Tähän
kokonaisuuteen kuuluu muun muassa
Venäjän tuki Naton toiminnalle Afganistanissa
sallimalla huoltokuljetukset alueensa läpi ja
tehostamalla tiedusteluyhteistyötä. Samalla
vakuutettiin, etteivät Nato ja Venäjä koe
toisiaan vihollisiksi. Lähentymisen edellytyksenä
on puolin ja toisin pidättyminen vastapuolta
provosoivista toimista, joten on odotettavissa,
että Yhdysvallat välttää työntämästä omia
tai Naton tukikohtia Venäjän rajoille ja Venäjä
puolestaan suostuu uusiin luottamusta ja
turvallisuutta lisääviin toimiin, joista on
neuvoteltu ja sovittu Ety-järjestön puitteissa
jo 1980-luvulta alkaen.