EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton asema Euroopassa
Ranskan suhde Natoon

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Läntisessä Euroopassa Naton olemassaolon
jatkamista edelleen yleisesti kannatetaan,
mutta sen toimintaan ei olla kovinkaan
valmiita antamaan lisärahoitusta.
Ranska, joka oli eronnut Naton sotilaallisista
rakenteista vuonna 1967 ja karkottanut
Naton laitokset alueeltaan, on palannut
rajoitetusti sotilasyhteistyöhön. Se osallistuu
Naton sotilaskomitean työskentelyyn, mutta
ei ole kovinkaan aktiivisesti mukana muissa
kuin YK:n valtuuttamissa
kriisinhallintatoimissa.