EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton asema Euroopassa
Usan painopiste Aasiaan

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Yhdysvalloissa on strateginen painopiste asetettu selvästi Tyynen meren suunnalle ja Lähi-itään, joten ei ole odotettavissa,
että amerikkalaiset enää sitoisivat voimiaan Eurooppaan muuten kuin noiden painopistealueiden vaativien tehtävien
tukemisen vuoksi. Nato palvelee
kuitenkin Yhdysvaltojen intressejä
Euroopassa poliittis-sotilaallisena
kehyksenä, jonka puitteissa voidaan
järjestää yhteistoimintaa.
Yhdysvalloissa on havaittu
kansalaisten mielenkiinnon
Eurooppaa ja Natoa kohtaan
painuneen hyvin alhaiselle tasolle,
 mikä vastaa myös maan johtajien
 kantaa painopisteistä Aasian
suunnalla.